Logo

CITY LIFT A/S SENGELØSEVEJ 9, 2630 TÅSTRUP ( TM )

Udlejning Salg Service

Tlf:   43 71 42 05
Fax:   43 71 42 01

www.citylift.dk

CVR nr.:  25025067

 

 

Information

 • Kontoret har åben alle dage fra 07.00 til 16.00 dog lukker vi kl. 15.00 om fredagen. vagt nummer 70274205 kan benyttes ( faktureres 1500kr )  ved drift-stop af maskiner

 • Afspærring af vej og gade må kun ske med tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning.

 • Ved Kørsel med tunge lift typer skal Terræn være bæredygtigt og med fast, komprimeret underlag, evt. med lagte jernplader så at tunge køretøjer har let kørsel og adgangs forhold.

 • Terrænunderlag ved kørsel med el-drevne saxlifte skal være plant og fast - Jernplader kan fremskaffes efter aftale

 • Eventuelle tilladelser til kørsel på græsplæner, i baggårde o. lign. skal indhentes af kunden. City Lift´s Forsikringer dækker IKKE sådanne skader City Lift A/S ´S forsikring dækker til "kantsten" og ej heller hvis vi hjælper kunde med ud/indkørsel af lifte

 • Der tages forbehold for specifikationer for indlejet fremmed materiel

 • Elektriske lifte skal oplades hver aften

 • Hjul på mobillifte u/støtteben er skumfyldte punkteringsfri dæk

 • Lejedage på lifte tælles som 5 hverdage (arbejdsdage), 7 timer pr. dag. For lør-søn- og helligdage beregnes leje i det omfang materiel benyttes

 • Mindst leje for alle lifttyper ( Ej Lastbiler ) er minimum 1 dag af 7 timer. Kørsel og overtid er ikke inkluderet og tillæg skal beregnes

 • Overtidstillæg på lifte m/fører før kl. 7.00 og efter 16.00 -  kr. 350,00 pr. time

 • Rabat ydes ved lange lejemål. Ved langstidleje Indhent tilbud

 • Hovedparten af vor liftflåde er under 5 år

 • Materiel der ikke forefindes i vort katalog kan fremskaffes

 • Vejrlig for lifte kan ved dårligt vejr meldes til City Lift før kl. 8.00 ( må max. udgørre  20% af lejeperiode )

 • Weekend- og aftenvagter er til rådighed når dette aftales på forhånd inden før lejemålets start

 • ALLE Priser er excl. Moms, Leje listepris bliver pålagt 9% forsikring. Selvrisiko kr. 15.000 + moms vil blive pålagt PR SKADE. 

 • OPMÅLING - Gratis besigtigelser og efterfølgende tilbud er Vejledene ud fra de erfaringer vi har haft med opgaver. der gives ingen garanti for om hele/dele af opgaven kan gennemføres. ønskes en 100% sikkerhed for om liften kan bruges - opgavens kan løses bedes kunden kontakte et rådgivende ingenør firma og bestille rapport for egen regning.

Udlejning

Ole H. Andersen 

​Daglig Leder

Udlejning / Service   

E-mail: leje@citylift.dk 

 

Max Nielsen

Udlejning - Logistik

E-Mail : max@citylift.dk

 

Kim Didriksen

Udlejning - Plads

E-Mail : udlejning@citylift.dk

 

Thomas R. Poulsen

Finans - Bogholderi - Faktura

Telefon ( +45 ) 43714205 ( Tast 4 )

E-Mail : trp@citylift.dk ( Faktura@citylift.dk )

 

René C. Olsen

Direktør - medejer

E-Mail : rco@citylift.dk