Udlejning, Salg & Service - Ring 43 71 42 05

Vigtig Information

Kontoret har åben alle dage fra 07.00 til 16.00 dog lukker vi kl. 15.00 om fredagen.

vagt nummer 70274205 kan benyttes efter 16 + weekend, der faktureres 2500 kr ved udkørsel af servicemontør uanset fejl på maskinen ved opkald uden for lejetid ( hverdage 07.00-16.00 )

Der udlejes kun til CVR nummer - og første leje fra nye kunder forudbetales.

Lejedage på lifte tælles som 5 hverdage (arbejdsdage), 7 timer pr. dag. imellem 07.00 - 16.00.

For lør-søn- og helligdage beregnes leje for begge dage og 2500 kr ved eventuelt udkald.

Ved eventuelle nedbrud i lejeperiode ( hverdage 07.00-16.00 ) kan gives dekord på leje. dog ikke på følgeomkostninger

Der gives ingen dekord eller erstatninger på nedbrud før/efter lejetiden  ( hverdage 07.00-16.00 )

Vejrlig for lifte kan ved dårligt vejr meldes til City Lift før kl. 8.00 ( må max. udgøre  20% af lejeperiode )

Overtidstillæg på lifte m/fører før kl. 7.00 og efter 16.00 -  kr. 350,00 pr. time

Afspærring af vej og gade må kun ske med tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning. dette kan imod betaling udføres af CITY LIFT A/S

Ved Kørsel med tunge lift typer skal Terræn være bæredygtigt og med fast, komprimeret underlag, evt. med lagte jernplader så at tunge køretøjer har let kørsel og adgangs forhold.

Eventuelle tilladelser til kørsel på græsplæner, i baggårde o. lign. skal indhentes af kunden. City Lift´s Forsikringer dækker IKKE sådanne skader City Lift A/S ´S forsikring dækker til "kantsten" og ej heller hvis vi hjælper kunde med ud/indkørsel af lifte

Der tages forbehold for specifikationer for indlejet fremmed materiel samt afvigelser på rabatter på skaffevare

Elektriske lifte skal oplades hver aften

Rabat ydes ved lange lejemål. Ved langstidleje Indhent tilbud

Materiel der ikke forefindes i vort katalog kan fremskaffes

Weekend- og aftenvagter er til rådighed når dette aftales på forhånd inden lejemålets start

ALLE Priser er excl. Moms,

Leje listepris bliver pålagt 9% ( dækker miljø - forsikringer )

Selvrisiko kr. 15.000 + moms vil blive pålagt PR SKADE. ( skader opgøres af Taksator )

OPMÅLING - Gratis besigtigelser og efterfølgende tilbud er Vejledene ud fra de erfaringer vi har haft med opgaver. der gives ingen garanti for om hele/dele af opgaven kan gennemføres. ønskes en 100% sikkerhed for om liften kan bruges - opgavens kan løses bedes kunden kontakte et rådgivende ingenør firma og bestille rapport for egen regning.

Mere info kan læses i vores Lejebetingelser.

Se vores lejebetingelser her

Kontakt udlejning - 43714205

Ole H. Andersen
Udlejning - Opmåling - Tilbud
E-mail: leje@citylift.dk

Max Nielsen
Udlejning - Logistik
E-Mail : max@citylift.dk

Kim Didriksen
Udlejning - Plads
E-Mail : udlejning@citylift.dk

Allan K. Jensen
Udlejning - værksted INTERN
E-Mail : service@citylift.dk

Kim Schandorff
Reservedele - værksted EKSTERN
E-Mail ks@citylift.dk

Thomas R. Poulsen
Finans - Bogholderi - Faktura
E-Mail : trp@citylift.dk
E-Mail : faktura@citylift.dk

René C. Olsen
Direktør - medejer
E-Mail : rco@citylift.dk