Udlejning, Salg & Service - Ring 43 71 42 05

Vigtig Information

 • Kontoret har åben alle dage fra 07.00 til 16.00 dog lukker vi kl. 15.00 om fredagen.

 • vagt nummer 70274205 kan benyttes efter 16 + weekend, der faktureres 2500 kr ved udkørsel af servicemontør uanset fejl på maskinen ved opkald uden for lejetid ( hverdage 07.00-16.00 )

 • Der udlejes kun til CVR nummer - og første leje fra nye kunder forudbetales.

 • Lejedage på lifte tælles som 5 hverdage (arbejdsdage), 7 timer pr. dag. imellem 07.00 - 16.00.

 • For lør-søn- og helligdage beregnes leje for begge dage og 2500 kr ved eventuelt udkald.

 • Ved eventuelle nedbrud i lejeperiode ( hverdage 07.00-16.00 ) kan gives dekord på leje. dog ikke på følgeomkostninger

 • Der gives ingen dekord eller erstatninger på nedbrud før/efter lejetiden  ( hverdage 07.00-16.00 )

 • Vejrlig for lifte kan ved dårligt vejr meldes til City Lift før kl. 8.00 ( må max. udgøre  20% af lejeperiode )

 • Overtidstillæg på lifte m/fører før kl. 7.00 og efter 16.00 -  kr. 350,00 pr. time

 • Afspærring af vej og gade må kun ske med tilladelse fra kommunens tekniske forvaltning. dette kan imod betaling udføres af CITY LIFT A/S

 • Ved Kørsel med tunge lift typer skal Terræn være bæredygtigt og med fast, komprimeret underlag, evt. med lagte jernplader så at tunge køretøjer har let kørsel og adgangs forhold.

 • Eventuelle tilladelser til kørsel på græsplæner, i baggårde o. lign. skal indhentes af kunden. City Lift´s Forsikringer dækker IKKE sådanne skader City Lift A/S ´S forsikring dækker til "kantsten" og ej heller hvis vi hjælper kunde med ud/indkørsel af lifte

 • Der tages forbehold for specifikationer for indlejet fremmed materiel samt afvigelser på rabatter på skaffevare

 • Elektriske lifte skal oplades hver aften

 • Rabat ydes ved lange lejemål. Ved langstidleje Indhent tilbud

 • Materiel der ikke forefindes i vort katalog kan fremskaffes

 • Weekend- og aftenvagter er til rådighed når dette aftales på forhånd inden lejemålets start

 • ALLE Priser er excl. Moms,

 • Leje listepris bliver pålagt 9% ( dækker miljø - forsikringer ) LÆS MERE

 • Selvrisiko kr. 15.000 + moms vil blive pålagt PR SKADE. ( skader opgøres af Taksator )

 • OPMÅLING - Gratis besigtigelser og efterfølgende tilbud er Vejledene ud fra de erfaringer vi har haft med opgaver. der gives ingen garanti for om hele/dele af opgaven kan gennemføres. ønskes en 100% sikkerhed for om liften kan bruges - opgavens kan løses bedes kunden kontakte et rådgivende ingenør firma og bestille rapport for egen regning.

Mere info kan læses i vores Lejebetingelser.

Se vores lejebetingelser her

Kontakt udlejning - 43714205

Ole H. Andersen
Udlejning - Opmåling - Tilbud
E-mail: leje@citylift.dk

Max Nielsen
Udlejning - Logistik
E-Mail : max@citylift.dk

Kim Didriksen
Udlejning - Plads
E-Mail : udlejning@citylift.dk

Allan K. Jensen
Udlejning - værksted INTERN
E-Mail : service@citylift.dk

Kim Schandorff
Reservedele - værksted EKSTERN
E-Mail ks@citylift.dk

Thomas R. Poulsen
Finans - Bogholderi - Faktura
E-Mail : trp@citylift.dk
E-Mail : faktura@citylift.dk

René C. Olsen
Direktør - medejer
E-Mail : rco@citylift.dk